PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Hvorfor ser min aconto-opgørelse anderledes ud?

I forbindelse med afviklingen af vandværkets formue, er der godkendt et nye takstblade i 2015 og 2016.
Se længere nede på siden.

Derfor er der sket ændringer i aconto-opkrævningen:
   - Den faste afgift er 200 kr. årligt (1.100 kr. i 2014)
   - Den variable vandafgift er som i 3
kr./m3 (6 kr./m3 i 2014)

Takstblad

Det er alene beliggenhedskommunen, Nordfyns Kommune, der skal godkende vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag jf. Vandforsyningslovens § 53.


Kommunen skal godkende takster for anlægs- og driftsbidrag samt servicegebyrer.
Kommunen skal ikke godkende andre gebyrer og statsafgifter.

Nordfyns Kommune har udarbejdet en procedure for godkendelse af Takstblad, som kan læses her

Takstbladet for Trøstrup Vandværk angiver:

  Driftsbidrag   Prisen på drikkevand
  Tilslutningsbidrag   Prisen for tilslutning
  Diverse gebyrer  


 

Takstblad 2016  Gældende for 2., 3. og 4. kvartal

                        Takstblad 2015 er fortsat gældende
                        for 1. kvartal

Takstblad 2015  Nyt Takstblad 2015 her


Takstblad 2014

Takstblad 2013

Takstblad 2012 


Fast årlig afgift til ledningsrenovering
Taksten for fast afgift til ledningsrenovering på 300 Kr. årligt pr. ejendom har været uændret siden 2003.
Da renoveringen af vores ledningsnet skal optimeres stiger den den faste renoveringstakst med 100 kr. til 400 kr. årligt pr. ejendom i 2013 og derefter årligt med 100 kr. i en periode.

Statsafgift for ledningsført vand pr m3 
Frem til og med 2011 opkrævede staten en Statsafgift for ledningsført vand (vandskat) og en Statsafgift for kortlægning.

Gældende fra 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand og samtidig indføres et drikkevandsbidrag.
Læs SKATs her

Fast årlig afgift til vandmålet
Der opkræves fra år 2014 en målerafgift på 100 kr. årligt pr. måler.
Den eksakte udgift til drift af målere er reelt 200 kr. årligt, så en stigning kan komme på tale senere, så vi på sigt kan indføre elektroniske målere.

Tilslutning uden for vandværkets forsynings-område
Vandforsyningens forsyningsområde fremgår af Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan.

Ejendomme uden for forsyningsområdet, som grundet særlige årsager ønsker tilslutning til Trøstrup Vandværk, kan blive tilsluttet efter aftale med det vandværk, som ejendommen forsyningsmæssigt hører ind under, og Trøstrup Vandværk.
Aftalen skal godkendes af Nordfyns Kommune og efterfølgende vil der blive udfærdiget et tillæg til vandforsyningsplanen.

Ejendomme skal betale følgende tilslutningsafgift:

  Hovedanlægsbidrag   Efter gældende Takstblad
  Forsyningsledningsbidrag   De faktiske udgifter
  Sikledningsbidrag   De faktiske udgifter
  Målerbidrag   Efter gældende Takstblad