PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Afvikling af Trøstrup Vandværk

Trøstrup Vandværk overdrages den 31.12.2016 til VandCenter Syd, VCS.
Vandværket kan således fejre 50 års fødselsdag samme år, som vi lukker og slukker.

Vandværkets formue bliver afviklet i 2015 og 2016, hvilket sker gennem forbrugstakster.

Regnskab 2016 skal selvfølgelig revideres af Trøstrup vandværk, inden det overdrages til VCS for godkendelse.


Trøstrup Vandværk fylder 50 år.

Trøstrup Vandværk holdt stiftende generalforsamling den 23. august 1966 og fylder i år 50 år.

Åbent hus
Bestyrelsen inviterer derfor vores forbrugere, kolleger, firmaer, forretningsforbindelser og venner til åbent hus: Lørdag den 13 august kl. 11-15 på vandværket, Langesøvej 174, 5462 Morud
INVITATION her


50 års jubilæum.

Kasserer Bent Bendixen kan den 23. august fejre 50 års jubilæum, som medlem af Trøstrup Vandværks bestyrelse.
Der har været afholdt Reception for Bent.

Bent var med til at stifte Trøstrup Vandværk, og har i alle årene varetaget hvervet som kasserer.
Han har med stor samvittighed og omhu varetaget forbrugernes interesse og har fulgt udviklingen i regnskabsføring fra protokol til IT.

Bent har gennem alle årene lagt et stort engageret arbejde i bestyrelsen og har fulgt med i udviklingen af de stigende krav der stilles til driften af et vandværk samt den generelle tekniske udvikling.

Bent har desuden med sit behagelige, rolige sind været med til at skabe et godt samarbejde i bestyrelsen

 

 

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk