PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Den sidste generalforsamling er afholdt den 17. marts 2016.
Billeder herfra
Indbydelse til ordinær generalforsamling 2016 - hent her


Ekstraordinær Generalforsamling 2015

Af 67 stemmeberettigede stemte 45 for en overdragelse af Trøstrup Vandværk til VandCenter Syd pr. 1. januar 2017.

Trøstrup Vandværk fusionerer derfor med VCS den 1. januar 2017.


Vandværkets fremtid - hent her

Referat fra generalforsamlinger

Referat 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2015

Pressemeddelelse april 2015

Referat 2015
 

Referat 2014
 

Referat 2013

Konstituering 2016
 
Bestyrelse


Suppleanter:
1. Ole Sahl, Smørvråvej 135
2. Jens Erik Jørgensen, Kronhjortløkken 178

RevisorerAktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk