PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Trøstrup Vandværk 1966-2016

Andelsselskabet Trøstrup og Omegns Vandværk blev stiftet i 1966 og i 1967 var vandværksbygningen og den første boring etableret.
Vandværket er beliggende Langesøvej 174, syd for Rue i Nordfyns Kommune.
 

Navnet er fremkommet ved, at det oprindeligt var planen at etablere værket i Trøstrup/Gl. Korup, hvor de første prøveboringer blev foretaget uden resultat.
I daglig tale anvendes betegnelsen Trøstrup Vandværk.   Den 1. januar 2017 overdrages vandværket til VandCenter Syd.
Det er med vemod bestyrelsen takker af, men vi har gennem flere år
haft et godt samarbejde med VCS, så vi er trygge ved overdragelsen.

Bestyrelsen vil gerne takke vores forbrugere og samarbejdspartnere
for et godt samarbejde gennem vandværkets 50 årige levetid.

VCS sender i starten af det nye år en informationsskrivelse ud til
vandværkets tidligere forbrugere. 


Siden er sidst opdateret: 11. januar 2017

Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk      

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.